Chemistry

6. února 2014 v 15:47 | Sidney |  Sidney - oneshots
Alert: úplně z jinýhou soudku -> nečekejte romantiku, ani srdceryvný námět; sex+drogy+d'n'b
"Láska je prý jen chemie…
Šeptám ti do ucha horce
rozkošné chemické vzorce."
(Karel Plíhal)


Byla tam. Jako mnohokrát předtím.

Ani tento páteční večer netrávila nikde jinde než právě v suterénu pochybného londýnského klubu. Svíjela se v rytmu psychedelické hudby a nořila se do hlubin vlastních pocitů. Vnímala těžké dubstepové beaty, které jen stěží korelovaly s rychlými údery jejího srdce. Dlaněmi si pomalu třela orosené tváře a čelo. Prsty cuchala slepené prameny svých jasně červených vlasů. Skrze hmatové receptory cítila, jak sebemenší částečka její kůže divoce tepe. Pootevřenými ústy mělce regulovala vzduch v plicích. Na jazyku ji štípalo sucho. Olízla si vyprahlé rty. Oči nechávala zavřené, i přestože se každou chvíli nepozorně otírala o žhavá těla okolo sebe. I skrze přivřená víčka cítila intenzivní záři stroboskopů. V přehnaně rychlých frekvencích projasňovaly temno prostoru a rejdivě skenovaly pohyb každého pod mixážním pultem. Podlaha přelidněného parketu duněla pod údery ohlušujících basů, jež rezonovaly jejím tělem a nutily jí tak k další a další lokomoci.

Cítila se báječně. Sebevědomě. Nesmrtelně.
Milovala chvíle jako byly tyto. A milovala každého, kdo její ladění momentálně sdílel.
Dostala chuť neovládat vlastní tělo, povolit napětí v nohách a opřít se o vlnící se dav.
A tak se prostě opřela.

Zády se jemně dotkla horkého těla, které bylo až překvapivě blízko jejímu. Zvláštním způsobem skrze ni projel ten úžasně elektrizující impuls. Byl to muž. Vysoký a statný. Pro její úmysly se zdál být vhodným kandidátem. Natiskla se blíže k jeho vypracované hrudi, a zatímco hlavu zaklesla v ohbí jeho krku, hýžděmi provokativně pokoušela jeho trpělivost. Lehce se pousmála a zakousla se do popraskaného rtu.
Mladík si mohutnými dlaněmi nárokoval její nenechavé boky a diktoval jim ten správný rytmus. Hlavu mírně sklonil a nenápadně nasál nasládlou vůni jejích vlasů. Bradou je lehce odhrnul, aby směl špičkou nosu okusit hebkost její orosené šíje. Jeho horký dech se odrážel od kůže na vystouplé klíční kosti a paradoxně za sebou zanechával příjemné mrazení. Omámen podmanivými pohyby jejího dokonalého těla, okouzlen spontánností a vzájemnou souhrou, políbil ji. Přitiskl své lačné rty k odhalené pokožce trapézového svalu.
Slabě se zachvěla. Procitala. Nepřestávala se však oddávat vlastní pudovosti. Pomalounku otevírala dosud zavřené oči. Rozmazaná scenérie před její tváří se jala měnit ve zřetelné obrazy. Barevná světla neústupně protínala tmu zakouřeného klubu. Všude okolo byly desítky, možná stovky, tanečníků, kteří stejně jako ona nepojímali realitu a nechali se unášet silou vlastních vjemů. Mírně pootočila hlavou. Tmavé kučery jí zastínily výhled, zorničky se jí znatelně rozšířily v reakci na omamné kořeněné aroma jeho kolínské, a tak, stejně jako on, zavřela ztěžklá víčka. Pravou rukou si svého partnera přitáhla za krk blíže k sobě. Zatímco prsty drze česala navlhlé prameny jeho vlasů, druhou rukou vedla jednu z jeho ochranitelských dlaní po liniích křivek vlastního těla. Vstřebávala každý jeho paralyzující dotek.

Propadali touze, která byla každou vteřinou nezvladatelnější.
Propadali pokušení, které bylo čím dál víc hmatatelnější.
Propadali společně.

"Dáš si něco k pití?" chraplavý hlas jí zašimral na ušním lalůčku a udělal tak jeho majitele ještě neodolatelnějším.
"Dám si tebe," hlesla a chtivě jej zatahala za chomáč kučer v týle.
Toužebně ji zavrněl do vlasů a zuby decentně skousl jemnou kůži za uchem. Rukou pomalu stoupal po její zdvihnuté paži vzhůru, bříšky prstů se nezapomněl dotýkat pokožky. Vzal její dlaň do své a pomalu ji vracel dolů.
"Přidáš se?" promluvil vyzývavým tónem. Byl tak svůdný, že bylo nemožné odmítnout a nechat ho jít. Jemně přikývla. V momentě se ruku v ruce prodírali hustým davem. Kudrnáč šel první, avšak stále se držel své společnici nablízku. Zastavili u baru. Neonová světla osvětlovala prosklený pult, jehož délka se táhla napříč celým klubem. Červenovlasá se zatvářila zmateně a začala se rozhlížet.
"Myslela jsem, že-"
"Co piješ?" skočil jí do řeči a otočil se k ní čelem, sotva se barmanka zastavila pro jeho objednávku. Rudovláska se chvíli zapomenula a zkoumavě si prohlížela jeho obličej.
"To co ty," pronesla pevně. S nakrčeným obočím přikývl a otočil se zpět k ženě. V ruce stále tiskl dlaň dívky, jako by se bál, že mu snad uteče.
"Skotskou. Dvakrát," pronesl příkře ke koketující obsluze.
"Takže," přimhouřil oči, když jimi spočinul na dívčině tváři, čímž se mu mezi obočím zaryla hluboká vráska.
"Takže?" nenechala ho pokračovat, zatímco fascinovaně sledovala, jak výraz v jeho obličeji pomalu jihne. Měl tak dokonalou tvář. Až andělsky nádhernou. Tmavé kučery rozježené do všech stran, perfektně tvarované husté obočí, výrazný aristokratický nos, šťavnaté plné rty, lícní kosti lehce vystouplé, čelisti ostře řezané. A ty oči. Nefritové oči, které jediné skýtaly tajemno a nebezpečí. Sršelo z nich rebelství a cosi nepopsatelného - a o to přitažlivějším pro ni byl.

"Líbí se mi, jak se na mě díváš," přiznal přímo.
"Jak se dívám?" zeptala se zvědavě a kývla směrem k barmance, aby svému společníkovi naznačila, že jejich pití je připraveno.
Kučeravý se jen pousmál, položil bankovku na osvětlený bar a sebral odtud sklenky s alkoholem.
"Bojíš se?" vyslovil otázku tím nejsametovějším hlasem, jaký v repertoáru měl, podávaje přitom rusovlásce její drink.
"A ty?" přitiskla se k němu. Pozvedla skleničku, šibalsky mrkla a obrátila její obsah do svých úst. Slastně mlaskla a odložila prázdnou nádobku na bar. Kudrnáč s potěšeným úsměvem zakroutil hlavou, až jeho tváře odkryly dolíčky. Napodobil činnost své společnice.
"Takže nebojíš," zkonstatoval, "no dobrá." Usmál se a chvíli mlčky hleděl vstříc obličeji před sebou. Byla dokonale krásná, a přesto pravým opakem jeho. Rysy v jejím obličeji byly velmi ostré a mohly působit až nepřístupně a chladně. Vše dokreslovaly sytě červené husté vlasy, které i v přítmí klubu jasně zářily. Neměl pochyby o tom, že svou mimiku dovedla ovládat tak precizně jako právě on. Avšak oči, jež v přítmí nabíraly indigových odstínů, oči měla laskavé. Plné něhy a opravdovosti. Narůžovělé rty téměř až lacině vybízely k tomu, aby je políbil. Nos malinký, ale nepřehlédnutelný. Líčka narůžovělá, jako by se styděla.

Matoucí - takový byl každý z nich.

"Jak se vlastně jmenuješ?" zeptala se se zájmem.
"Je to pro tebe důležitý?" odpověděl stejnou měrou.
"Chceš se bavit v otázkách?" nakrčila nos a pousmála se.
"A ty bys chtěla?" rozlil se mu na tváři drzý úsměv. Rudovláska se ještě víc opřela o jeho tělo a pěstí jej šťouchla do ramene. Líbilo se jí, jakým stylem s ní hovoří. Náramně.

Zvážněla. Pohodila hlavou a dlaní si přehodila vlasy na jednu stranu tak, že částečně odhalila svůj štíhlý krk. Pohlédla na něj zpod obočí výrazem, který by snadno rozštípil i ten nejtvrdší ze všech diamantů. Olízla si suché rty a ještě než se naklonila blízko k jeho hlavě, aby mu pošeptala, co má na srdci, trochu váhavě, ale navýsost přitažlivě, si skousla spodní ret.

"Chci," přerušila dramaticky svůj altový hlas a vnímala, jak kučeravý nasucho polyká a nedočkavě tiskne čelistmi k sobě, "chci křičet tvý jméno, až mi to uděláš." Vzdychla a chtěla se odtáhnout, on si však za bradu přidržel její tvář na milimetry blízko té svojí tak, aby jí zpříma hleděl do očí. V jiskřivých duhovkách se jí zračilo čiré uspokojení, jemu naproti tomu neskrývavá vášeň, která pomalu ale jistě rozpalovala jeho i ji.
"Harry, babe," zazněl chraplavě a nyní dbal právě on na co nejsexističtější vyznění svých myšlenek, "tohle jméno budeš po dnešku křičet i ze spaní!" Našpulil ústa a poslal jí vzdušný polibek. Očima ustrnula na jeho dokonalých ústech.
"V to taky doufám," přiblížila se rty přímo k těm jeho, ale hned poté se znovu oddálila.
"Nepouštim se do věcí, který za to nestojí," oznámila vyzývavě a získala si tak jeho pozornost naplno. Mírně se uchechtl.
"A ty?" přejel palcem po hraně její čelisti a zkoumavě si prohlédl poutavé linie jejího obličeje. Tázavě k němu vzhlédla.
"O kom po dnešku budou mý vlhký sny?" šeptl a jemně se jí přitom dotkl ušního lalůčku.
"Dylan," procedila skrz zaťaté zuby, zatímco nehty zarývala do jeho širokých ramen.

"Můžeme?" otáčela se nedočkavě k odchodu s jeho dlaní ve své, když byla prudce zastavena.
"Nač ten spěch," prohodil tajemně, "je třeba si to pořádně užít." Zvědavě nadzvedla jedno obočí a sledovala, jak kudrnáč šátrá v jedné ze svých kapes.
"Máš na mysli něco konkrétního?" zeptala se přímo, nerada chodila okolo horké kaše.
"Chci tě líbat," zkonstatoval, "už pekelně dlouho." Snažila se potlačit úsměv, který se jí rýsoval na tváři. Nebyla moc úspěšná. Pozorovala Harryho, jak si cosi vkládá do úst. Jemně je otevřel, ale jen tak, aby mohla vidět 2 modré pilulky na špičce jeho jazyka. Zadívala se mu do blyštivých očí, zatímco ty její potemněly. Vyzdvihl obočí a v otázce na ní kývnul. S ironickým úšklebkem semkla víčka k sobě a pohlédla k zemi. Přibližovala se k němu. Stačil jí jediný krok, aby vzdálenost mezi nimi odstranila. Ani jeden nechápal, proč to trvá tak proklatě dlouho.
Natisknutá k teplem sálajícímu tělu přesunula zrak k jeho zúženým zorničkám. Navlhčila si ústa a prsty začala obtahovat lem jeho kalhot, dokud její nenechavé dlaně neskončily na jeho hrudníku, pod tričkem. A v ten moment se konečně políbili.

Lačně, hladově a nenasytně se dožadovala jeho rtů i jazyka. Sotva v ústech pocítila hořkou pachuť pomalu rozpouštějící se tabletky extáze, na malou chvíli se odtáhla, aby ji mohla polknout. Natahovala se pro další polibek, když se Harry chopil jejího zápěstí a zatáhl Dylan hluboko do davu tančících lidí.
***
Účinky amfetaminu se dostavovaly. Rapidní nárůst příjemných pocitů štěstí a souznění s ostatními byl nevyvratitelný. Ztráceli pojem o čase, necítili sebemenší náznak únavy. Jejich vjemy byly intenzivnější stejně jako jejich emoce. Čím dál víc mezi sebou vnímali sílící citové pouto. Ne nadarmo se kouli říká "droga lásky". Vlnili se v těsném objetí, těžko by se mezi nimi hledal nějaký volný prostor. Jejich potem orosená těla se vzájemně třela jedno o druhé a chtivě, až téměř fanaticky, spolu komunikovala neverbální cestou. Jejich rty se náhodně i záměrně dotýkaly, těžce oddechovali jeden druhému do tváře. Vzájemně se brouzdali dlaněmi v navlhlých vlasech, stejně jako jimi pátrali po zařeknutých částech těla.
Bylo to jako z Hříšného tance - nikdo se nestaral o to, co ti dva provádějí, nikdo se nepohoršoval nad jejich skutečně odvážnými pózami a neskrývavými doteky. Všechno se zdálo být perfektní.

Dylan po malé chvíli ucítila silné dlaně obepínající její paže, a prudký náraz zády na tělo, které pro ni bylo neznámé a nepříjemně chladné. Rukama se sápala po Harryho hrudi, která tam ale náhle nebyla. Procitla a otevřela oči, když jí z dosahu zmizela i jeho vůně. Pár metrů před ní její společník dál, s koutky úst zdviženými, tančil. Cizí ruce si nyní přivlastňovaly její tělo. Nebýt účinků drogy, jistě by už dávno protestovala, namísto toho pokračovala v tanci. Nevěnovala svému novému tanečníkovi jediný pohled. Nedarovala mu ani špetku z vášně, kterou před malou chvílí s kudrnáčem vzájemně směňovali. Pouze tančila. Zrakem zabřednutá Harryho směrem.
Ani na okamžik ji nepřestal sledovat.
I kdyby se síla očního kontaktu dala vyčíslit, ta energie, která sálala z jejich pohledů, by byla stejně nepopsatelná. Nelíbil se jí fakt, že si pro ni nejde a namísto toho nechá jakousi lacinou blondýnu, aby se svíjela tak nebezpečně blízko jeho tělu. Že nechá přidrzlého vetřelce, aby se tiskl rozkrokem k Dylaniným hýždím. Pro dnešek byla Harryho, stejně jako on byl určený jí. Byl její od doby, co se ho poprvé dotkla.

Rozpohybovala boky a začala jimi provokovat muže za sebou. Dala do toho patřičnou touhu a elán, který ovšem nebyl určený jemu, nýbrž Harrymu, který ji stále soustředěně pozoroval. Vlnila se jak nejpřitažlivěji dovedla, slastně přivírala víčka svých očí a dlaněmi hladila každý kousek svršku svého těla. Harryho oči z rázu nabraly temného témbru a úsměv povadl ve chvíli, kdy chlápek za Dylan přidal svou ruku k dílu a nemístně ji zajel dlaní k rozkroku. Hladina noradrenalinu v jeho žilách přetekla. Kučeravý posbíral veškerou svou sílu k tomu, aby si své ukořistil zpět. Mírně odstrčil blondýnku stranou a rozešel se kupředu. Nikdy nepociťoval tolik dychtivosti a žízně. Nikdy po nikom nebažil tolik jako právě teď, jako celý tento večer, po ní. Hleděl jí hluboko do očí, tak hluboko jako ona jemu. S každým krokem a každým ujištěním, které k němu z jejího pohledu křičelo, nabíralo jeho prahnutí nedozírných dálek.
Dylanin tanečník byl zřejmě přespříliš opilý na to, aby bránil uzmuté. Harry natáhl paži a majetnicky jí obmotal okolo pasu červenovlásky. Tvrdě její bezbranný trup přirazil ke svému roztouženému tělu a bez okolků a zbytečných pohybů se dravě dožádal horoucného polibku. Hladově se kousali do rtů a jazyky prudce naráželi proti sobě.

"Chci tě!" zadíval se jí na zarudle tepající ústa, která se snažila nabýt ztraceného dechu.
"Vybral jsem si tě," zavrčel, "a dneska budeš jenom moje."
"Udělej mi to!" oplatila mu stejným tónem.
"No tak," pokračovala nedočkavě, "udělej mi to, jako nikdo před tebou."
***
Ozval se hlasitý tupý zvuk, když Harry přirazil Dylan ve své náruči na dveře zevnitř jejího bytu. Dech jí poskočil, když slabě hlesla. Nedočkavě ji líbal, zatímco nemilosrdně strhával oblečení jak ze sebe, tak i z ní. Divoce oddechovali a odmítali se zbavit nároku na rty toho druhého. Tiše vzlykali a zápasili s živočišností, jež nabývala nezvladatelných forem. Na chvíli ústa rozpojili, když se rudovláska dotkla nohama země a nabyla zjištění, že oba nehalí nic jiného než spodní prádlo.

Pokoušela se zklidnit dech, zatímco nevěřícně zírala do očí muže, který byl pravděpodobně daleko pudovější než ona sama. Rozpalovalo ji to a dokonce pociťovala touhu pokoušet jeho hranice. Tvrdě ho od sebe odstrčila, dokud nenarazil o stěnu naproti dveřím. Zaujatě sledovala jeho toužebný výraz. Pomalu si prohlížela tělo naproti sobě. Široká ramena, mohutný a výborně modelovaný hrudník, silné velké paže a široké dlaně, jež v ní asociovaly bezpečí. Obdivovala malůvky, jež pokrývaly valnou část svršku jeho těla, pozastavila se u nádherného motýla, který byl patrně to největší a, dle jejího, i to nejkrásnější, co si Harry kdy nechal na tělo zvěčnit. Přemýšlela, kdo bude ten, kdo tuhle situaci nevydrží. Laxně přešlápla z nohy na nohu. Otřela chodidla o sebe, aby se zbavila ponožek. Zakousla se do rtu při pohledu na svislou linii chloupků, které ji sváděly putovat po jejich ose níž a níž. Očima přešla přilehlé boxerky a jen nasucho polkla při pomyšlení, kolik nepoznané rozkoše se v nich skrývá. Přes perfektně tvarovaná stehna došla až k jeho nohám.
"Sakra Harry," povzdechla si, "byl bys kurevsky sexy, kdybys neměl ty skopčácký podkolenky, nebo co to je." Kudrnáč se uchechtl.
"Dyl, byla bys tak kurevsky sexy, kdybys konečně zavřela pusu." Sklonil se a stáhl si nelichotivý kousek oblečení z chodidel.
"Nebo s tím chceš snad pomoct?" zeptal se provokativně a rozhodil rukama, zatímco zrakem významně poukázal na své nádobíčko. "Protože já to nejspíš nevydržim." Pobaveně zakroutila hlavou a znovu se zadívala do těch přehlubokých očí.

"Tak jdem na to, ty Casanovo," přistoupila k němu, chytla ho za lem boxerek, snažíce se ho odtáhnout někam do útrob svého bytu.
"To jsem jako na exkurzi?" přitiskl ji ke zdi a svým tělem jí znemožnil pohyb.
"No, říkala jsem si, že chodba na vás nebude dost nóbl, ale ve finále budu radši," odmlčela se, "já totiž dneska návštěvu skoro nečekala, takže tu mám hroznej bordel." Zasmála se, zatímco rukama stoupala přes břicho a hrudník výš, až k Harryho šíji. Obmotala své ruce kolem jeho krku a svůdně mrkla.
"V tom případě," opřel se pěstmi o stěnu v oblasti jejích boků. Sklonil se, aby jí políbil na krku. Tělem se přitiskl velmi těsně jejímu. V dlaních sevřel její vnady. Ústy stále elektrifikoval pokožku všude tam, kde se jí, byť jen nepatrně, dotknul. Vzrušoval ho fakt, že jí způsobuje takové pocity. Že jí působí to samé, co ona jemu. Rukama přejel k látce podprsenky, kterou jediným gestem za zády rozepnul. Nedočkavými prsty zabloudil pod košíčky svršku spodního prádla. V dlaních třel a hladil části těla, které na ženách zbožňoval nejvíc. Oceňoval velikost i bujnost, jakou právě třímal v rukách. Dylanina tvárná ňadra se poddávala jeho dotekům.
Líbal ji. Jako nikdy nikoho předtím. Nechtěl s tím přestat. Sžíral ho pocit, že snad nikdy nebude mít dost. Pohladil ji po pažích a sundal je ze svého krku. Zbavil jí podprsenky a řádně si prohlédl tělo před sebou.

Stála tak nevinně, ačkoliv vůbec nebyla nevinná. Všechno, co za dnešní večer poznal, hovořilo jasně. Prohlédl si dokonalé křivky její tváře. Vzhlížela k němu s úctou, ale i s patřičnou drzostí. Štíhlý delší krk po kraji zdobila nepatrná piha. Vystouplé klíční kosti, které by jí záviděla kdekterá barokní slečinka. Úzká ramena, štíhlé paže zakončené nejjemněji vypadajícími prsty. Zřejmě hrála na klavír, měla by k tomu patřičné předpoklady. Perfektně modelovaný trup, který zdobily dvě nejkrásnější perly ze všech. Štíhlounký pas a nedokonale navazující asymetrické boky. To vše podtrhovaly dlouhé štíhlé nohy. Třešničkou na dortu byla snad už jen alabastrově bílá pokožka, která tak ďábelsky kontrastovala s jasnou červení jejích vlasů.

Přitiskl rty k jejímu čelu. Dost bylo romantiky.
Žhavě se vrhl do polibku a jal se pokračovat níž. Naslouchal jejímu přerývavému oddechování, jejím vzrušeným vzlykům. Pohrál si s dokonalým poprsím, dokud se nepřesunul k lemu kalhotek. Nečekal na signál, nečekal na nic. Dychtivě jí je strhl až ke kotníkům. Rukou se vískala v zacuchaných pramenech jeho vlasů, zatímco on tiskl svá lačná ústa k jejímu roztouženému rozkroku. Vrtěl hlavou ze strany na stranu, kroužil jazykem a nasával citlivou kůži jejího klína. Cítila, jak se jí podlamují kolena, jak její dech postupně nabírá na mělkosti. Pokrčila nohu a přehodila jí Harrymu přes rameno. Hlavu slastí zaklonila. Prudce vydechovala a hlasitě sténala. Netoužila po ničem jiném, než jej konečně pojmout.
"Ha-Harry," vydechla v poblouznění a dala tak kučeravému jasný signál k tomu, aby zaujal patřičnou pozici.

Vstával, zatímco sám sebe zbavoval posledního kousku oblečení. Své tepající rty přitiskl na moment k těm jejím a vytrhl jí tak z agonie, jakou jí svými zručnými ústy způsoboval. Zprudka mu pohlédla do očí. Byly hlubší než kdy dřív a jejich barva nabývala opět temnosti. Tvrdě ji přirazil ke zdi a chopil se jí za pevné hýždě, aby ji vyzvednul, jak sám potřeboval. Nepřestávali sledovat výraz toho druhého. Oba věděli, co právě přijde. Drzost, chtivost a nepopsatelná touha se nyní zračila v jejích očích. Olízla si prst a putovala jím k místu, kde ještě před chvílí Harry vytvářel ty nejnávykovější pocity ze všech. Přimhouřila oči, když se pohladila. Skousla si ret a pohlédla dolů. Překvapeně se pousmála a ve chvíli, kdy se chopila Harryho délky, vrátila zrak znovu k jeho tváři. Žíznivě protočil panenky a prudce vydechl. Oplatil jí neustupující pohled a ve chvíli, kterou nebylo třeba si určovat, začal svým rozkrokem dobývat její klín. Příjemný tlak jí mravenčil v podbřišku. Tak moc jí rajcovalo, jakou směs reakcí v něm vzbuzuje. Prve opatrně přitiskl svou pánev nadoraz té její a na okamžik tak setrval. Hlavu si opřel v ohbí jejího krku, ale ještě předtím se natáhl k jejím rtům.

Pravidelně se pohyboval, avšak ne už tolik důsledně. Přibližoval a znovu se vzdaloval od jejího těla, přesně tak, jak jejich potřeby velely. Dylan se cuchala v jeho vlasech a chtivě tahala za jejich konce. Zarývala mu své nehty do kůže na ramenou. Hlasitě oddechovali a sténali v souladu s touhou a blížící se rozkoší. Silně objala Harryho tělo, který se v okamžení, s její postavou v náručí, odlepil ode zdi a na chvíli tak oddálil kýženou emoci. Políbil ji. Toužebně se sápal po jejích rtech.
"Ty," promluvila do polibku, "druhý dveře vlevo," mluvila nepravidelně a jen tak, jak jí dech dovolil, "jsou otevřený." Ukázala jejich směrem a znovu přitiskla svá ústa k těm jeho, když se rozešel směrem k ložnici. Vášní pohlcená ani nevnímala tvrdé nárazy o stěny a nábytek, kterými doplatila na Harryho znemožněný výhled.

Posadil se na postel a porovnal si divokou Dylan v klíně. Ta jej nemilosrdně svrhla do měkkých pokrývek a jala se nyní napodobovat Harryho předešlou činnost. Pokračovala přesně tam, kde přestali. Návaly euforie byli nezastavitelné. Blížily se s každým pohybem, který udělala. Dlaněmi se zapírala o jeho hruď, zatímco on rukama nenechavě laskal každičký záhyb jejího těla. Prohlížel si její zjihlý výraz a téměř až bolestně zavřené oči. Měl rád věci pod kontrolou, proto využil chvíle její nepozornosti a ujal se závěru sám.

Skláněl se nad ní. Hlava - hlava si vyměňovali směs emocí ve svých tvářích. Zrychlil frekvence svých pravidelných pohybů a dal si záležet na jejich důslednosti. Sledoval souhru viditelných pocitů, jaké k němu posílala. Sténala hlasitěji a hlasitěji.
"Udělej mi to jako nikdo před tebou!" Rozkázala zastřeným hlasem, pátraje pohledem v jeho výrazu. Hlasitě vzlykala. Téměř křičela, zatímco lapala po dechu.
"Řekni to!" sebral poslední zbytky vlastní dychtivosti, touhy i žízně a prudce zkusil její hloubku. Vzájemně se nespouštěli z očí.
"Harry!" vykřikla beznadějně v reakci na extázi, jež se jí rozlila v podbřišku a dokonale brněla až ke konečkům jejích prstů. "Sakra!" Křečovitě se prohnula v zádech a temeno hlavy si opřela o matraci pod sebou. Chraplavě zavzdychal. Vzápětí na to Dylan mezi stehny sevřela rozkoš, kterou Harrymu právě dala. Tak jak měla v plánu od začátku. Kučeravý ještě párkrát nepravidelně zapohyboval pánví, dokud ji nepolíbil na krku, rtech i čele.

Přetočil se na záda vedle ní.
Hleděli do tmavého stropu nad sebou a rozdýchávali neuvěřitelnost posledních okamžiků. Natáhla se k nočnímu stolku a sebrala odtud zapalovač s krabičkou cigaret. Jednu odtud roztřesenýma rukama vytáhla a stiskla ji mezi rty. Zažehla zapalovač a silně potáhla.
"Hm?" vdechla znovu, podávaje cigaretu směrem k Harrymu, který ji s těžkým výdechem přijal. Nasál kouř do plic a užíval si klid, jakým se nikotin protkával nitrem jeho plicních sklípků.

"Není nad to," odmlčel se. Nadechl se skrze filtr hořící cigarety, posílaje ji následně zpět k Dylan.
"Dát si po dokonalým sexu společný cigáro?" předběhla ho se svou myšlenkou.
"Jo," hluboce vydechl, "něco takovýho." Zachraptěl a odkašlal si. Opřel se o loket a natočil se tak, aby viděl perfektní tělo dívky s jasně červenou hřívou na hlavě. Pohladil ji po vlasech a ironicky se usmál. Zvědavě k němu vzhlédla.

"Tohle budem muset zopakovat," zachechtal se pobavením a políbil ji na čele.
"Někdy určitě," přidala se k jeho smíchu a za šíji si přitáhla jeho rty ke svým.
 


Komentáře

1 I.Blake I.Blake | Web | 6. února 2014 v 16:55 | Reagovat

úprimne dúfam, že v tom budú pokračovať každý deň :D som jednoducho zvrátené prasa :D
úplne skvelo opísané, páčilo sa mi, ako si to vedela vždy presne rozdeliť, napísať tam to dôležité, vynechať trápne žvásty :) niet chyby! :)

2 Liss :) Liss :) | 11. února 2014 v 17:05 | Reagovat

To je totálně dokonalé! :33

3 Marky Marky | 1. srpna 2014 v 13:03 | Reagovat

Panebože, díky Sid, díky.:D Teď jsi mě totálně zabila, rozbila, ubila, prostě všechno:D
Je to totálně ůžasný:D Tohle bych si mohl číst pořád, protože jsem nejspíš fakt prase:D
Zase to, jak skvěle jsi to napsala, totálně ůžasný! Nechápu, jak takhle mžeš psát hele, protože, takhle strašně pěkně můžeš psát snad jenom ty, je to vážně excelentní:'))
A to, jak tam používáš ty slova, prostě to má něco do sebe, chápeš ne? A že tam nepleteš zbytečný řečičky, bože, prostě je to dokonalý, stejně jako ty, zbožňuju tě holka, jsi skvělá!
S pozdravem,
Marky.

4 Domi Domi | 23. srpna 2014 v 22:40 | Reagovat

Proste kraľuješ poviedkovému svetu Sid, čo si budeme navrávať :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.